Omega Palet Sistemleri A.Ş.
ISPM 15 Yönetmeliği

Firmanızın ISPM 15 standardı yeni düzenlemeleri kapsamında herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmaması için ne yapacağınızı biliyor musunuz?

1- Tüm ahşap ambalajlar üzerine izlenebilirliğin sağlanması için ISPM logosu yanında yada altında ; Fırın no-Tarih-Parti no basılacaktır .

2- Alımı yapılan her ahşap ambalajın faturası ekinde ISPM 15 sertifikası , raporu ve grafiği olmak zorundadır.

3- ISPM 15 işlemine tabi tutulan ambalaj malzemelerinin raporu üzerinde; Malzeme ölçüsü-çeşidi , Parti numarası , Malzeme miktarı , Firma adı ve unvanı , Operatör onayı olmak zorundadır.

4- 01/01/2020 tarihinden önce alınmış ISPM 15 damgalı ahşap ambalajların üretici yada tedarikçi tarafından ISPM rapor ve grafiği verilmemişse bu ambalaj malzemeleri “İHRACATTA KULLANILAMAZ”

5- İthal edilen ürünlerin altından çıkan ahşap ambalajlar yine fatura ekinde ISPM 15 rapor ve grafikleri varsa kullanılabilir, yok ise kullanılamaz.

6- Ahşap ambalaj malzemeleri satın alırken ISPM 15 sertifikası ve belgelerini tam olarak istenmelidir.

7- Alımı yapılan 2. El ahşap ambalajlar da ISPM 15 rapor ve grafiği fatura ekinde varsa kullanılabilir, yok ise ihracatta kullanılamaz.

8- Alımı yapılan sıfır ve 2. El ahşap ambalajlar üzerinde ISPM 15 damgası var ve ihracatta kullanılacaksa ; üretici yada tedarikçi tarafından fatura ekinde rapor ve grafikleri son kullanıcıya tam ve eksiksiz verilmelidir.

9- ISPM 15 damgalı ahşap ambalaj alım fatura ve irsaliyesi üzerinde; “ Isıl işlemli malzemeler 01/01/2020 tarihinde ısıl işlem görmüştür. Isıl işlem çıktıları fatura ekindedir” Parti No:…… ibareleri olmalıdır.

10- Gerek yurtiçinde gerek yurt dışından ithal edilerek dönüşümü yapılan 2. El ahşap ambalajların üzerinde ISPM 15 damgası var fakat belgeleri yok ise, yeni yönetmelik gereği eski damga kazınmalı yada silinmeli yeniden ısıl işleme tabi tutulmalı ve 01/01/2020 tarihinden itibaren yeni yönetmelikler kapsamında fatura ve raporlar alınmalıdır.

Omega Palet Sistemleri ISPM 15 standardına sahiptir ve tüm müşterilerine kanun ve yönetmeliklere uygun üretim yapmaktadır.