Omega Palet | Faydalı Bilgiler
Sektörel Haberler
Faydalı Bilgiler
Neden Ahşap Palet kullanıyoruz?

Yapılarına ve türlerine göre çeşitlilik gösteren paletler genel olarak ahşap, çelik ve plastikten yapılır.

Ahşap paletler, doğal ve dönüştürülebilir yapılarının yanı sıra onarıldığı için daha kullanışlı daha uzun ömürlüdür ve çok daha ekonomiktir.

Ülkemizin %28,6 sının ormanlık alan olduğunu biliyor muydunuz?

Türkiye 78 milyon hektarlık alanıyla, ekolojik bakımdan zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu zenginlik içerisinde ormanlar da tür ve kompozisyon olarak önemli bir yer tutmaktadır. 2015 yılı itibarıyla yapılan tespitlere göre ormanlık alanlar, ülke alanının %28,6’sını kaplamaktadır. Bu alanlara ağaçsız orman alanları dahil edilmemiştir.

TÜRKİYE’DE ORMANLIK ALAN Arazi Kullanımı Alan (ha) (%)
Orman 22.342.935 28,6
Diğer (*) 55.661.709 71,4
Genel Alan 78.004.644 100

Ormanlarımızda Yapraklarına göre ağaç türlerini biliyor musunuz?

Ormanlık alanın %33’ünü yapraklı ormanlar (meşe, kayın, kızılağaç, kestane, gürgen gibi ağaç türleri), % 48’ini iğne yapraklı (ibreli) ormanlar (kızılçam, karaçam, sarıçam, göknar, ladin, sedir gibi ağaç türleri), %19’unu ise ibreli+ yapraklı karışık ormanlar kaplamaktadır.

Palet imalatı için En uygun Ağaç hangisidir?

Tüm dünyada en çok tercih edilen ve en dayanıklı ağaç Çam ‘dır. Ahşap palet üretiminde de en çok tercih edilen hammadde Çam ağacıdır.. Bunun sebebi Çam’ ın doğal olarak içinde bulunan çok özel reçinesidir. Reçine çam ağacı kerestesine, çarpmalara karşı özel bir esneklik, dolayısıyla göreceli olarak yüksek dayanıklılık sağlamaktadır.

Kavak ağacı reçinesiz, budaksız ve hafiftir. Hafif yük taşıyacak olan paletlerde kullanıma uygundur.

Meşe ( Pelit, Palamut ağacı ) ağacı dayanıklı bir ağaçtır. Fakat lojistik operasyonlarındaki sert çarpmalara karşı esnekliği yoktur. Bu da bu tür paletlerde yoğun çatlama ve kırılmalara sebep olur.

Neden Epal Palet Kullanmalıyız?

EPAL tarafından ruhsatlandırılmış imalatçılar tarafından üretilen EURO-paletler, düzenli aralıklarla sıkı kalite prosedürleri altında incelenmektedir. Bu incelemede Avrupa Palet Birliği EPAL damgasının ayrı ayrı dört takozda, IPPC 15 damgasının orta takozda bulunup bulunmadığı, çivi mesafelerinde ve çivilerin kendisinde belli standartların yerine getirilip getirilmediği, taban tahtasında ve enine tahtada (kiriş levhası) belirtilen ölçülere uyulup uyulmadığı, ahşaptaki nemin istenen oranın altında olup olmadığı ve yükleme kapasitesinde istenen taşıma kapasitesine erişilip erişilmediği gibi unsurlar değerlendirilmektedir. Bu karışık ve uzmanlık isteyen süreç dünyaca tanınan tam bağımsız bir denetleme şirketi olan Bureau Veritas’ın konusunda uzman olan profesyonelleri eliyle yapılmaktadır.

EPAL tarafından kontrol edilen tüm ahşap paletler EPAL kalite işaretini taşıyan kalite kontrol agrafı ile işaretlenir ve bu sayede belirtilen standartların kullanıcı tarafından görünür olması sağlanır. Benzeri bir süreç eskiyen EPAL paletler için de öngörülmektedir. Tamir edilmiş EURO-paletler EPAL tamir işaretleme çivisi ile onaylanmaktadır.

EPAL üye ve kullanıcıları bağımsız denetim kuruluşunun incelemesi ve EPAL garantisi altındadırlar. Bu anlamda gerek EPAL üreticilerinin ve gerekse son kullanıcıların hakları EPAL genel merkezi ve ulusal komitelerin koordineli çalışmasıyla korunmaktadır.